Re_Open UK


Firma CMC Sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open_UK w rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-022/23.

Tytuł projektu:

Nabycie zautomatyzowanej linii do produkcji nowej grupy produktowej, sześciozawiasowych nadstawek paletowych o wysokiej kastomizacji wraz z nabyciem prasy do tłoczenia nowych elementów stalowych stanowiących integralne części wyrobu końcowego oraz nabycie wtryskarki do wytwarzania nowych czterozawiasowych nadstawek z tworzyw sztucznych”

Postępowania o udzielenie zamówienia

Copyright © 2024 CMC | Wykonanie strony internetowej: weboski