C.M.C. Sp. z o.o. || Sprzedaż kraj: sprzedaz@cmc.net.pl || Sprzedaż eksport: export@cmc.net.plLogo UE


Informujemy, że firma CMC Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: „Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii wysokowydajnej produkcji palet o zasadniczo ulepszonych cechach funkcjonalno-użytkowych, opartej na autorskich metodach kontroli wizyjnej, automatycznego zbijania, znakowania i suszenia, jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku magazynowo-logistycznego”.


Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0165/21
Wartość projektu: 44 280 257,29
Kwota dofinansowania: 17 712 102,92

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka


Cel projektu:

Przeprowadzenie prac rozwojowych opracowania wysokowydajnej technologii produkcji palet
o zasadniczo ulepszonych cechach funkcjonalno-użytkowych, opartej na autorskich metodach kontroli wizyjnej, automatycznego zbijania, znakowania i suszenia. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie branży magazynowo-logistycznej w zakresie dostarczenia wyrobów wytrzymałych oraz dostosowanych obecnych trendów związanych z automatyzacją procesów magazynowania.


Planowane efekty projektu:

Rozwiązanie opracowane w ramach projektu będzie miało charakter innowacji produktowej
i procesowej. Nowe palety będą charakteryzować się zwiększoną podatnością na automatyzację
w składowaniu wysokim oraz zwiększoną żywotnością. Odbiorcami nowego produktu będą firmy zajmujące się obrotem palet do magazynowania i transportu m.in. do centrów logistycznych
i magazynów wysokiego składowania.