CMC - Producent palet, Andrychów, Kęty, Marynin, Niewiadów

PL

Jakość i innowacje

Wdrożony w firmie C.M.C Sp. z.o.o. system zarządzania jakością jest częścią długofalowej strategii rozwoju Firmy, której nadrzędnym celem jest zdobycie uznania i zaufania Klientów.

System zarządzania obejmuje realizację wszystkich wyborów i usług oferowanych Klientom. Procesy realizacji są planowane, sprawdzane pod względem efektywności, doskonalone oraz przystosowane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz technologicznych, a także do zmieniających się wymagań klienta.

W relacjach z Klientem stosujemy zasadę obopólnej satysfakcji z przeprowadzanych transakcji.

Potwierdzeniem zdolności naszej Firmy do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami klienta jest uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z norma ISO 9001:2008 i utrzymywanie tego certyfikatu w kolejnych audytach nadzoru.

ISO 9001:2008

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:


  • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
  • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
  • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
  • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Bardzo dobre wsparcie w identyfikowaniu procesów: model APQC, dokładnie opisany w książce "Modelowanie organizacji procesowej" pod redakcją J. Auksztola i M. Chomuszko);
  • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
  • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);

Co to jest Kaizen?


Strategia Kaizen jest najistotniejszą koncepcją japońskiego stylu zarządzania – kluczem do konkurencyjnego sukcesu przedsiębiorstwa. Wywodzi się z japońskiej fabryki samochodów Toyota, a jej początki sięgają lat 50 minionego wieku. Obecnie ekspansja tej idei ogarnęła wszystkie poważne firmy produkcyjne na zachodzie i w USA. Wzorem do naśladowania jest branża motoryzacyjna, stale rozwijająca tę ideologię. Podstawą Kaizen jest analiza poszczególnych elementów danego procesu: produkcji, czynności ręcznie wykonywanych przez operatora, transportu, dostaw materiału, itp., aby w pełni zrozumieć jego działanie, a następnie móc poszukiwać rozwiązań, które go usprawnią.

Koncepcja Kaizen jest jednym z fundamentów „szczupłej produkcji” (ang. lean manufacturing), a jej istotą jest ciągłe doskonalenie – wprowadzanie niewielkich, stopniowych zmian w procesach, które w dłuższym okresie mają ogromny wpływ na wyniki całej firmy.

Korzyści dla pracowników


  • Kaizen pozwoli wyeliminować niepotrzebne działania i opóźnienia w pracy, pozwoli wykonywać ją z łatwością i bez irytujących zakłóceń
  • Kaizen ułatwi analizę pracy i pomoże zgłaszać pomysły doskonalące, korzystne dla całej firmy
  • Działania Kaizen dają możliwość doskonalenia środowiska pracy wspólnie z najbliższymi współpracownikami.

Korzyści dla całej firmy


Kaizen pozwala wyeliminować ukryte koszty, wynikające z siedmiu rodzajów marnotrawstwa istniejących w procesach produkcyjnych:

1. Nadprodukcja
2. Nadmierne zapasy
3. Usterki
4. Zbędny ruch
5. Straty w procesie wytwarzania
6. Oczekiwanie
7. Transport

Kaizen pozwala doskonalić operacje służące dodawaniu wartości w produkcji tak, aby Klient otrzymywał produkt o najwyższej jakości, najniższym kosztem i w najkrótszym możliwym czasie.