CMC - Producent palet, Andrychów, Kęty, Marynin, Niewiadów

PL

Ogłoszenia

Informacja o realizacji projektu Niewiadów
Realizujemy projekt pod nazwą “Modernizacja Zakładu C.M.C sp. zo.o. Niewiadów 49, 97-225 Ujazd “
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wartość projektu: 3.663.589,84 zł netto
Kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi : 2.671.900,00 zł

Informacja o realizacji projektu Kęty
Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 08.08.2012


OGŁOSZENIE


Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 08.08.2012.


Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn.: ,,Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Kamery termowizyjnej

Firma:

C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13

(POLSKA)

NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
, biuro@cmc.net.pl

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia: zakupu Kamery termowizyjnej została wybrana oferta złożona przez firmę:


TESTO SP. zo.o

ul. Czereśniowa 130

02-456 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 08.08.2012.

Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 09.08.2012.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 09.08.2012.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Urządzenie wielofunkcyjne: Brother MFC-J6910DW z okablowaniem i oprogramowaniem.

Ploter: HP - Designjet 111 24" (CQ532A) z rolką, okablowaniem i oprogramowaniem.

Projektor multimedialny: Epson EH-TW480 z okablowaniem D-SUB oraz HDMI, każdy z nich o długości min. 6 metrów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.

Firma: C.M.C. Sp. z o.o.

34-120 Andrychów

Inwałd, ul. Wiejska 13

NIP: 945-155-93-52

Tel.+ 48 33 875 14 45

Fax + 48 33 875 31 66

www.cmc.net.pl

biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia:

Urządzenie wielofunkcyjne: Brother MFC-J6910DW z okablowaniem i oprogramowaniem.

Ploter: HP - Designjet 111 24" (CQ532A) z rolką, okablowaniem i oprogramowaniem.

Projektor multimedialny: Epson EH-TW480 z okablowaniem D-SUB oraz HDMI, każdy z nich o długości min. 6 metrów.

została wybrana oferta złożona przez firmę:

P.P.H.U. SOKÓŁ Paweł Sokół

MALEC, UL. ŁĘG 24

32-651 NOWA WIEŚ

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 09.08.2012r.

OGŁOSZENIE z dnia 09.08.2012 r.OGŁOSZENIE
z dnia 09.08.2012r.


Dotyczy zamówienia:

Celem niniejszego Zamówienia jest wybranie firmy w konkursie ofert na zakup: Urządzenia wielofunkcyjnego plotera i projektora


Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.


Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 23.08.2012r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul.Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – ploter, projektor ”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
OGŁOSZENIE z dnia 08.08.2012 r.


OGŁOSZENIE
z dnia 08.08.2012r.Dotyczy zamówienia:

Celem niniejszego Zamówienia jest wybranie firmy w konkursie ofert na zakup: Kamery termowizyjnej.

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.


Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 22.08.2012r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Kamera termowizyjna ”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 03.07.2012


OGŁOSZENIEDotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 03.07.2012.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn.: ,,Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Dostawy wraz z montażem Mebli do Centrum Badawczo-Rozwojowego

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Informujemy, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia:

Dostawy wraz z montażem Mebli do Centrum Badawczo-Rozwojowego

została wybrana oferta złożona przez firmę:

MEBLUX
UL. BATOREGO 3
34-120 ANDRYCHÓW


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 03.07.2012.

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE z dnia 16.07.2012 r.


OGŁOSZENIE
z dnia 16.07.2012r.Dotyczy zamówienia:

Oprogramowania do Centrum badawczo –rozwojowego

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 06.08.2012r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,, Oferta – Oprogramowanie do Centrum badawczo –rozwojowego ”

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
OGŁOSZENIE z dnia 03.07.2012 r.


OGŁOSZENIE
z dnia 03.07.2012r.Dotyczy zamówienia:

Dostawy wraz z montażem Mebli do Centrum Badawczo-Rozwojowego

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 16.07.2012r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul.Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Meble do Centrum Badawczo-Rozwojowego ”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 22.05.2012OGŁOSZENIE


Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 22.05.2012.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Notebooka.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.


Firma: C.M.C. Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+ 48 33 875 14 45
Fax + 48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia: Notebooka

została wybrana oferta złożona przez firmę:

P.P.H.U. SOKÓŁ Paweł Sokół
MALEC, UL. ŁĘG 24
32-651 NOWA WIEŚ


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 22.05.2012r.
OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r.OGŁOSZENIE
z dnia 22.05.2012r.Dotyczy zamówienia:
Notebooka

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 05.06.2012r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,, Oferta – Notebook

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.

ZAŁĄCZNIKI

Dotyczy: ogłoszenia z dnia 04.01.2012 r.
OGŁOSZENIE


Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 04.01.2012.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Maszyny do formatowania pakietów elementów drewnianych w postaci desek i kantówki, do zadanych parametrów długości. Materiał wsadowy ułożony będzie w stosy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.


Firma: C.M.C. Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+ 48 33 875 14 45
Fax + 48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia:

Maszyny do formatowania pakietów elementów drewnianych w postaci desek
i kantówki, do zadanych parametrów długości. Materiał wsadowy ułożony będzie
w stosy zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:

TEKNOLOGIKA
VIALE DEI PARTIGIANI N. 31
61100 PESARO (IT)


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego zamówienia.
Ogłoszenie z dnia 04.01.2012 r.OGŁOSZENIE
z dnia 04.01.2012r


Dotyczy zamówienia:

Maszyny do formatowania pakietów elementów drewnianych w postaci desek
i kantówki, do zadanych parametrów długości. Materiał wsadowy ułożony będzie
w stosy.

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 24.01.2012r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Formatówka”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
Ogłoszenie do Zapytania ofertowego z dnia 12.09.2011 r.
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 12.09.2011r.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,


Dotyczy zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h,

o mocy silnika min. 75 kW , rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.Firma: C.M.C. Sp. z o.o.
34-120 Andrychów,
Inwałd , ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h, o mocy silnika min. 75 kW , rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety) zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:


WEIMA MASCHINENBAU GMBH
BUSTADT 6-10
74360 IISFELD (GERMANY)Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego
OGŁOSZENIE z dnia 12.09.2011 r.OGŁOSZENIE
Z DNIA 12.09.2011Dotyczy zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h, o mocy silnika min. 75kW, rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety).

Informujemy, że żadna z ofert nie spełniła wymagań zawartych w Zapytaniu Ofertowym z dnia 21.07.2011r. W związku z powyższym Firma:

C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informujemy jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 27.09.2011r. w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów (ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz dopiskiem „Inwestycja – Rębak”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
OGŁOSZENIE z dnia 21.07.2011OGŁOSZENIE
Z DNIA 21.07.2011
Dotyczy zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h o mocy silnika 90 KW , rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety).

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 18.08.2011r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Rębak”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 28.03.2011 r.OGŁOSZENIE
Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 28.03.2011r.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:


Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa (zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z urządzeniami dostarczającymi paliwo do kotła.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowyFirma:
C.M.C. sp. z o.o.
34-120 Andrychów,
Inwałd , ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Informuję, że w postępowaniu ofertowym zakończonym w dniu 16.05.2011 r. na wykonanie zamówienia: Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa (zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z urządzeniami dostarczającymi paliwo do kotła zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:

COMPTE.R
route d' Arlanc -63220
Dore L’Eglise
France (Francja)


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego zamówienia.
Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 04.01.2011 r.OGŁOSZENIE
z dnia 13.01. 2011 roku
Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 04.01.2011r.,oraz Zapytania Ofertowego z dnia 04.01.2011r. na dostawę:

Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa
(zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z dostarczeniem paliwa do kotła
z istniejącego zbiornika na paliwo.


W związku z prośbami oferentów Zamawiający przedłuża termin składania
i otwarcia ofert

Składanie ofert:
do dnia 27.01.2011r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego
w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13,
34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Kocioł”.

Otwarcie ofert:
W dniu 28.01.2011r. w siedzibie Zamawiającego - Inwałd, ul. Wiejska 13,
34-120 Andrychów.

Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE z dnia 04.01.2011OGŁOSZENIE
z dnia 04.01.2011 roku

Dotyczy zamówienia:
Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa
(zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z dostarczeniem paliwa do kotła
z istniejącego zbiornika na paliwo.

Firma:
„ C.M.C ” Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.plzaprasza do złożenie ofert na realizacje zamówienia.

Informuje jednocześnie, że:

1.Oferta powinna być złożona do dnia 18.01.2011r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Kocioł”.

2.Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
OGŁOSZENIE z dnia 12.11.2010OGŁOSZENIE
z dnia 12.11.2010 roku


Dotyczy zamówienia:
Dwóch suszarni po 3 stanowiska robocze w każdej, współpracujące z komorą jezdną i ruchomą wiatą- wsad do każdej suszarni min. 3600 europalet o wymiarach 800:1200:150mm układanych jedna na drugą.
wraz z serwisem materiałowo – personalnym na okres rękojmi i gwarancji technicznej.

Firma:
„ C.M.C ” Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.plInformuję jednocześnie, że:

1.Oferta powinna być złożona do dnia 25.11.2010r w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Suszarnie”.
2.Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.
OGŁOSZENIE z dnia 16.09.2010 r.OGŁOSZENIE
z dnia 16.09.2010 roku


Dotyczy: zapytania Ofertowego z dnia 26.07.2010r.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:
Automatycznej Linii do produkcji europalet drewnianych EPAL o wydajności produkcji min 3000 europalet na zmianę tj. na 8 godz. (Palety EPAL o wymiarach 800÷1200) wraz z serwisem materiałowo – personalnym na okres rękojmi i gwarancji technicznej.

Po zmontowaniu Automatycznej Linii do produkcji europalet drewnianych EPAL i jej uruchomieniu urządzenie ma pracować z prędkością produkcyjną min. 7 palet/minutę.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy


Firma:
„ C.M.C ” Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym zakończonym w dniu 10.09.2010 r.
na wykonanie zamówienia: Automatycznej Linii do produkcji europalet drewnianych EPAL o wydajności produkcji min 3000 europalet na zmianę tj. na 8 godz zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:


MECANICA CAPE S.L.
08560 Manlleu –Hiszpania
ul.Francesc Puget 6


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego zamówienia.
Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 01.04.2010 r.OGŁOSZENIE
Dotyczy: zapytania Ofertowego z dnia 01.04.2010r

Na wykonanie zadania:

I. Pierwsza Część

Budowa zakładu produkcji palet

w ramach projektu pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00 na działce o powierzchni 43 450,00 m2 nr. ewid. 1610/96, 3019/18 położonych przy ul. Biała Droga 34-120 Andrychów

II. Druga Część

Wykonanie stanu zerowego (fundamenty )biurowca -budynku biura.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy


Firma : „C.M.C.” sp. z o.o.
34-120 Andrychów,
Inwałd , ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zadania: prac budowlanych zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez :


F.U.H. „DACHSYSTEM” Rak Robert
ul. Batorego 2A
34-100 WadowiceUzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. W dniu 02.06.2010 roku z wybranym oferentem została podpisana Umowa na roboty budowlane
Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 6.11.2014