CMC - Producent palet, Andrychów, Kęty, Marynin, Niewiadów

PL

Obróbka termiczna drewna

W CMC zainstalowane są suszarnie do drewna, w których można suszyć zarówno elementy jak i gotowe palety. Jednorazowy wkład do komór suszarniczych to 26 000 sztuk palet. Zarówno suszarnie w zakładzie w Andrychowie, Kętach jak i w Maryninie posiadają certyfikaty wydane przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu pozwalające na nadawanie naszym wyrobom znaków KD, HT, co oznacza, że warunki techniczno-organizacyjne produkcji opakowań z drewna w C.M.C. są zgodne z wymaganiami fitosanitarnymi określonymi w dokumentach odniesienia. Urządzenia i procesy zapewniają wysuszenie drewnianych elementów do wilgotności poniżej 20% (uzasadniają do oznaczenia wyrobów znakiem KD) w taki sposób, że zapewniają uzyskanie w środku (w rdzeniu) suszonych komorowo elementów temperatury co najmniej 56° C przez co najmniej 30 minut, co jest równoznaczne z fitosanitarnym zabiegiem termicznym (uzasadniają do oznaczenia wyrobów znakiem HT). Numery w krajowym rejestrze firm spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna w aspekcie fitosanitarnym:

  • dla zakładu w Andrychowie PL 12-544
  • dla zakładu w Kętach PL 12-200
  • dla zakładu w Maryninie PL 12-006